MTHS

MTHS Faaliyet İzni


MTHS hizmeti konusunda neredeyse tüm kullanım izin ve sorumlulukları yönetmeliklerde tanımlanmıştır.

MTHS Hizmet sağlayıcı larak faaliyet izni alınmasıda bu kapsamda yönetmeliklerde net şekilde tanımlanmıştır. MTHS hizmet sağlayıcı olarak izin verme yetkisi Ticaret Bakanlığı sorumluluğundadır. Bakanlık MTHS izni verme hakkına sahip olmakla beraber, MTHS Faaliyet izni için Tübitak tarafından yapılacak testlerden onay alma şartı bulunmaktadır. Bu testler e-imza atma doğrulama gibi birçok spesifik teknik kriteri içermektedir. Tüm testleri başarıyla geçen ve Tübitak tarafından uygun görülen yazılımlara yazılımlar e-imza uyum değerlendirme raporu düzenlenmekte ve sonrasında Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmaktadır. Ticaret Bakanlığı ise teknik testleri geçen yazılımlara bakalıkça uygun görülmesi halinde MTHS hizmeti konusunda faaliyet izni vermektedir.

MTHS hizmetimiz 2013 yılından itibaren

T.C. Ticaret Bakanlığı onaylı sunulmaktadır.

MTHS Başvuru Formu

MTHS Hizmetini kullanmak için formalitesiz ve hızlı aktivasyon ile dakikalar içinde kullanmak için başvurabilirsiniz.